Rbij is een initiatief van de gemeente Venray in nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie Synthese.