Veelgestelde vragen

Heb je vragen aan ons? Hieronder is een overzicht te vinden van vragen die vaak terugkomen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

De vragen die binnen Rbij passen, kunnen heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • regelmatig bij iemand aanschuiven tijdens het eten;
  • een luisterend oor, iemand die je kunt bellen als je ergens mee zit of een vraag hebt;
  • samen vieren van de feestdagen;
  • een middagje als kind ergens gaan spelen;
  • mee naar de voetbaltraining van een kind;
  • bij iemand logeren;
  • samen sporten of wandelen.

Staat jouw vraag hier niet tussen en wil je graag weten of jouw vraag ook past binnen Rbij? Neem dan contact op en dan kijken we samen of je ook mee kunt doen met Rbij.

Je bepaalt samen hoeveel tijd het kost om iets voor een ander te betekenen. Je maakt hierover gezamenlijk afspraken op maat die passen bij de situatie van de persoon die een hulpvraag heeft en ook bij iemand die iets voor een ander wil betekenen.

De match met iemand waarvoor je iets wilt betekenen, gebeurt op vrijwillige basis. Je staat open voor de situatie van de ander en je gaat respectvol en op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Voordat de match plaatsvindt, overhandig je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de coach van Synthese.

De match met iemand waarvoor je iets wilt betekenen, gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat je geen financiële vergoeding hiervoor krijgt.

Nee, deelname aan Rbij is gratis.

Mochten er kosten voortkomen uit de activiteiten die je na de match samen onderneemt, dan maak je samen afspraken over het wel of niet vergoeden hiervan als hulpvrager richting de persoon die iets voor je betekent of andersom.

Wanneer je niet tevreden bent over de match, kun je dit aangeven bij de coach van Synthese. Samen wordt er gezocht naar een oplossing voor jouw situatie.

Ben je niet tevreden over de coaching vanuit Synthese, meld dan je klacht bij 1 van ons (Dasja Giantsios of Moniek Seijkens). Lukt dat niet, dan mag je contact opnemen met de burodienst van Synthese of de leidinggevende van team Venray A. van der Heul.

Contactpagina

Doe jij mee?

Wil je meer informatie? Heb je tijd, zin en mogelijkheden? 
Of heb je soms behoefte aan een helpende hand? Neem dan contact met ons op.

Rbij is een initiatief van de gemeente Venray in nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie Synthese.